Pemeriksaan Batas Susut dan Faktor-faktor Susut Tanah

A.   Maksud Maksud percobaan ini meliputi pemeriksaan–pemeriksaan untuk menentukan data dari tanah subgrade, yang meliputi batas susut, angka susut, susut volumetrik dan susut lincar. B.   Alat Peralatan yang dipergunakan dalam pengujian batas susut dan faktor-faktor susut tanah sebagai berikut: Cawan porselen, Spatel,