Pemeriksaan Kekuatan Tanah dengan Sondir

A.   Maksud Untuk mengetahui kedalaman lapisan tanah tanah keras dan sifat daya dukung maupun daya lekat setiap kedalaman. Dimana penetrasi perlawanan konis adalah perlawanan tanah terhadap ukuran konis yang dinyatakan dalam gaya per satuan luas (Kg/cm2). Hambatan lekat (HL) adalah perlawanan geser tanah terhadap selubung konis yang dinyatakan dalam gaya persatuan panjang (Kg/cm).

Pengambilan Sampel Tanah dengan Hand Bore

A.   Maksud Untuk mengetahui tebal lapisan tanah dan sifat–sifat tanah dan jenisnya. B.   Alat Peralatan yang digunakan dalam percobaan pengeboran dengan hand bor Bor Iwan atau bor spiral, Pipa bor dan stang bor, Kepala stang bor, Pipa bor sepanjang 1 m, Palu berat 5 kg, Tabung contoh (monisler bos), Stick hower (untuk mengambil contoh tanah Read More …