Pemeriksaan Kekuatan Tanah dengan Sondir

A.   Maksud Untuk mengetahui kedalaman lapisan tanah tanah keras dan sifat daya dukung maupun daya lekat setiap kedalaman. Dimana penetrasi perlawanan konis adalah perlawanan tanah terhadap ukuran konis yang dinyatakan dalam gaya per satuan luas (Kg/cm2). Hambatan lekat (HL) adalah perlawanan geser tanah terhadap selubung konis yang dinyatakan dalam gaya persatuan panjang (Kg/cm).