Pemeriksaan Batas Plastis dan Indeks Plastisitas Tanah

A.   Maksud Maksud percobaan adalah untuk menentukan batas plastis suatu tanah. Batas plastis tanah adalah kadar air minimum (dinyatakan dalam %) bagi tanah tersebut yang masih dalam keadaan plastis. Tanah ada pada keadaan plastis, apabila tanah digilig-gilig menjadi batang-batang berdiameter 3 mm mulai menjadi retak-retak. Indeks plastis suatu tanah adalah bilangan (%) yang merupakan selisih Read More …

Pemeriksaan Kadar Air Tanah

A.   Maksud Maksud percobaan adalah untuk memeriksa kadar air suatu contoh tanah. Kadar air tanah adalah perbandingan antara berat air yang terkandung dalam tanah dan berat kering tanah, dinyatakan dalam persen. B.   Alat Peralatan yang digunakan dalam pengujian kadar air adalah sebagai berikut: Oven yang dilengkapi dengan pengatur suhu untuk memanasi sampai (110 A    5)L Read More …

Daktilitas Aspal

A.     MAKSUD DAN TUJUAN Maksud pemeriksaan ini adalah untuk mengukur jarak terpanjang yang dapat ditarik antara dua cetakan yang berisi bitumen keras sebelum putus, pada suhu dan kecepatan tarik tertentu.  B.     BENDA UJI Glycerin dan dextrin atau glycerin dan talk atau glycerin dan kaolin atau amalgan. Aspal kira-kira 100 gram.  C.     PERALATAN Termometer sesuai daftar Read More …