Pengujian Tingkat Kekesatan Perkerasan dengan alat Skid Resistance Tester

A. MAKSUD DAN TUJUAN Menguji tingkat kekesatan yang diberikan oleh beban terhadap perkerasan.  B.   PERALATAN Skid Resistance Tester. C. PELAKSANAAN Membersihkan permukaan perkerasan yang akan diuji. Kemudian meletakkan alat diatas permukaan yang akan diuji. Setelah itu mendatarkan alat dengan menggerak–gerakkan ketiga sekrup hingga datar. Setelah datar , skala jarum yang terdapat pada alat di nolkan Read More …